Evelien Wink

schilder

Schilderijen en Objecten

Evelien Wink werd in 1943 in Eethen ( N.Br.) geboren. Ze deed de M.M.S., daarna de pedagogische academie. In 1967 verhuisde ze naar Appingedam en volgde haar hart, zij ging cursussen tekenen en schilderen volgen.
In 1993 verhuisde zij naar Stevensweert (L )
Sinds 1978 exposeert ze regelmatig en ontwikkelde een eigen stijl.
In een doorlopende verwondering over de speelse vormen om haar heen rangschikt ze haar eigen natuur . Zo ontstaat als vanzelf de symboliek in haar werk. Zaken waar mensen mee bezig zijn en de natuur versmelten tot een eenheid. Het werk was aanvankelijk overwegend groen van kleur, heel aards. Later laat zij zich door wolken inspireren en wordt het blauw en luchtig.
Daarna zijn de schilderijen met de stenen onstaan . Stenen zijn de oorsprong van de planeet. Ze zijn inprincipe vast van vorm, maar als ze onder invloed komen van water en beweging treden er veranderingen op.
De laatste tijd komen de bloemvormen terug, nu op een andere manier.Op een dikke plaat worden bloemen, vissen vogels geschilderd en daarna uitgezaagd,zodat het schilderij een bijzondere vorm krijgt.

foto kunstwerk Evelien  Wink
foto van Evelien  Wink

Evelien Wink

 

B. Minkenbergstraat 27A

6107 AD Stevensweert

(0475) 55 23 09

06 51 51 67 94

evelien.wink@onsbrabantnet.nl

www.evelienwink.nl